Privacy

Uw privacy vinden we zeer belangrijk! Daarom informeren we transparant welke gegevens we verzamelen en op welke manier we deze gegevens verwerken en vragen we uw toestemming.

Cookie voorkeuren wijzigen

Onze gegevens:

JUVO BV

Augustijnenlaan 2A

2200 Herentals

Belgium

Ondernemingsnummer: 0808.622.781

HR@Juvo.be – het e-mailadres voor al uw vragen inzake verwerking van persoonsgegevens

014 72 39 72

JUVO BV neemt professioneel, de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens, in functie van de aard van de gegevens die we ontvangen en verwerken.

Welke gegevens houden we bij en waarom?

 • Naam en voornaam
 • Emailadres
 • GSM nummer
 • Interesses in functie van toekomstige uitdagingen
 • Opmerkingen
 • Curriculum Vitae
 • Bijkomende gegevens die U ons vrijwillig verstrekt in verband met uw CV of profiel.

Daarnaast wordt er bij gebruik van de website gebruik gemaakt van “log-files” echter zonder dat hier persoonsgegevens worden verwerkt, wel data met betrekking tot uw computer. Voor het gebruik van de website te meten, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. We verwijzen hierbij naar onze afzonderlijke Cookie-policy.

Juvo BV kan daarnaast informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, uw IP-adres, uw algemene geografische locatie zoals aangegeven door uw IP-adres, uw browsertype, de webpagina’s die u op onzen website bekijkt, en of en hoe u communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze website.

Als U deze Privacyverklaring aanvaardt, geeft U toestemming aan Juvo BV om  de hierboven vernoemde persoonsgegevens  die U zelf verstrekt, op te slaan, te gebruiken en te verwerken als volgt:

 • U te contacteren in het kader van mogelijke uitdagingen op professioneel vlak (jobaanbiedingen, sollicitaties, projecten);
 • In dat kader uw gegevens te verstrekken en voor te stellen aan partners en klanten, enkel in het kader van mogelijke opdrachten die U zou kunnen vervullen met Juvo BV.
 • Om U te informeren over onze diensten, evenementen, beurzen waar wij aanwezig zijn en die relevant kunnen zijn voor U, nieuwsbrieven e.d.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Juvo BV bewaart uw persoonsgegevens tot  uiterlijk 2 jaar na de laatste contactname tussen u en Juvo BV, tenzij wij inmiddels een overeenkomst zijn aangegaan, en wij dus uw gegevens bij het einde daarvan archiveren omwille van wettelijke redenen (boekhouding, personeelsadministratie, contractmanagement) tot aan de verjaringstermijn voor vorderingen dienaangaande of wettelijke bewaartermijnen die geleden.

Rechtsgronden van de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming op deze privacyverklaring. U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Daarnaast als U met Juvo BV een samenwerking aangaat, worden uw persoonsgegevens verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en deze te beheren.

Wie verwerkt uw gegevens?

Enkel Juvo BV verwerkt uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met derden, behoudens in het beperkte en specifieke kader dat wij u voorstellen aan een derde voor een opdracht van Juvo BV, dan wel als wij een bijzondere overeenkomst aangaan.

Daarnaast werkt Juvo BV met derde dienstverleners die gegevens verwerken volgens de instructies van Juvo B.V.. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Het betreft hier hoofdzakelijk ondernemingen voor administratieve ondersteuning, hosting e.d., dus zonder noodzaak of recht voor deze derden om  uw persoonsgegevens aan te wenden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Wanneer Juvo BV uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wanneer Juvo BV uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang zou verwerken, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat een éénvoudige e-mail naar: HR@juvo.be .

Daarnaast als U algemene communicatie vanuit Juvo BV ontvangt, is er normaliter een “Afmeld” of “Uitschrijven” optie voorzien.

Wijzigbaarheid

Juvo BV zal deze Privacy Policy aanpassen waar nodig in het kader van wijzigende regelgeving dan wel om deze te actualiseren in het kader van de diensten die zij aanbiedt of de persoonsgegevens die zij verwerkt. De laatste actuele versie is steeds op de website van Juvo BV beschikbaar.

Klachten

Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die u ons toestuurt.

Eénieder wiens persoonsgegevens Juvo BV verwerkt, heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, voor België: De Gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waar hij of zij gewoonlijk verblijft, dan wel waar hij of zij zijn werkplek heeft of waar de inbreuk werd begaan als hij of zij meent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk maakt op de toepasselijke Europese regelgeving.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

www. beschermingsautoriteit.be

 

Cookies

Cookie Policy – Juvo BV versie 06/2020

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom deze policy?

Door gebruik te maken van onze website en het cookie beleid te aanvaarden erken je dat je je onze policy hebt gelezen en ermee instemd zonder voorbehoud. Je kan je instellingen wijzigen in functie van je gebruik van onze website.

Je kan Cookies in het algemeen ook uitschakelen of verwijderen in je browser. Iedere browser heeft een informatiepagina daarover.

U kunt cookies beheren en/ of verwijderen zoals u wilt – voor meer informatie zie AllAboutCookies.org . U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer of mobiele apparaat staan en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat cookies worden geplaatst. Als u dit doet, moet u mogelijks sommige voorkeuren handmatig aanpassen telkens wanneer u een site bezoekt en werken sommige diensten en functionaliteiten mogelijks niet.

We verwijzen u ook naar:

Onze gegevens:

JUVO BV

Augustijnenlaan 2A

2200 Herentals

Belgium

Ondernemingsnummer: 0808.622.781

HR@Juvo.be – het e-mailadres voor al uw vragen inzake cookies

014 72 39 72

Waarom gebruiken we cookies?

Juvo, de beheerder van deze website, gebruikt op www.juvo.be & www.juvo.be/jobs twee soorten cookies.

 • Functionele of essentiële cookies
 • Niet essentiële cookies

Juvo gebruikt WordPress om de inhoud van onze website up-to-date te houden. Deze software maakt gebruik van functionele cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.

Juvo gebruikt daarnaast ook Lead forensics en Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is. Deze cookies zijn niet essentiël voor het gebruik van onze website en kan u ook weigeren.

Hoe en op welke manier kies ik welke cookies ik wil zien.  op de website www.Juvo.be:

Samengevat, gebruiken we enkel cookies om te kunnen vaststellen of u de cookies en privacy-policy aanvaardt en omwille van de basisfunctionaliteiten van de website. Enkele andere niet essentiële cookies kan u zelf aanvaarden of niet.

Wijzigbaarheid

Juvo BV zal deze Cookie Policy aanpassen waar nodig in het kader van wijzigende regelgeving dan wel om deze te actualiseren in het kader van de diensten die zij aanbiedt of de persoonsgegevens die zij verwerkt. De laatste actuele versie is steeds op de website van Juvo BV beschikbaar.

Heeft u een klacht?

Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die u ons toestuurt. Dit kan via het e-mailadres HR@Juvo.be voor al uw vragen inzake cookies.

Het staat je vrij om ook de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte te brengen indien nodig.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

www.beschermingsautoriteit.be

Als een deel van deze policy over het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens, als  gevolg van nieuwe Europese of nationale voorschriften, niet langer correct zou zijn, moeten de relevante bepalingen worden beschouwd en gekwalificeerd als aangepast en in overeenstemming zijn met de nieuwe voorschriften. We zullen uiteraard de policy zo snel mogelijk aanpassen.